Amdanom Ni

Mae Cynghrair y Cyfeillion yn cael ei redeg gan aelodau pwyllgor gwaith sydd a chwech o ymddiriedolwyr.

Ar hyn o bryd mae swyddogion y pwyllgor fel a ganlyn:

  • Llywydd Anrhydeddus. Mrs June Beer
  • Cadeirydd. Miss Sarah Jenkins
  • Ysgrifenyddes. Ms Elizabeth Duffy
  • Trysorydd. Mrs Delyth Evans MBE
  • Cofnodydd/y Wasg. Ms Elizabeth Duffy

Cyferfydd y pwyllgor yn fisol yn Ystafell Cambrian yr ysbyty ar nos Lun olaf pob mis (oddigerth Awst a Rhagfyr) am 6.30 yr hwyr.

Mae angen cyfalaf ar y pwyllgor bob amser I dalu am eitemau y mae y Bwrdd Iechyd yn analluog I’w prynu er lles cleifion a’r staff.