Tystebau

1. Oddiwrth Dr Claire Wilson, Arbenigwraig Awdioleg

Prynodd Cynghrair Cyfeillion scrinoedd fideo i brofi clyw plant bychain a rhai gyda gofynnion arbennig yn gynharach eleni.
Mae’r scrinoedd hyn wedi gwella yn arw y gwasanaeth y mae tim awdioleg plant dros Hywel Dda yn gallu ei gynnig ac wedi eu galluogi i ddarganfod trothwy ynddygiaeth clyw ar blant y byddai yn amhosibl eu harbrofi ynghynt.
Mae’r offer newydd wedi gwneud byd o wahaniaeth i’n gwasanaeth, diolch yn fawr iawn.

2. Oddiwrth Antony Howarth, Arbenigwr Llawfeddygol Clust, Trwyn a Gwddf
Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Bu Cynghrair y Cyfeillion yn garedig i noddi pwrcasu 2 otosgop fideo i’w defnyddio yn adran y CTG Mae hyn yn gallluogi gweld mewn y glust ar scrin cyfrifiadur a’i drafod gyda’r claf a’i deulu

Er defnyddio’r offer ‘rwyf wedi darganfod fod gan y cleifion lawer gwell dealltwriaeth o’u cyflwr a’r driniaeth sydd yn angenrheidiol ac yn gwerthfawrogi beth sydd yn mynd ymlaen Mae’r plant ynarbennig yn gwirioni wrth weld drwm ei clust
Mae’r otosgop fideo yn awr yn rhan o’n ymarferiad a mawr yw ein diolch i Gynghrair y Cyfeillion am eu hariannu.