About Us Amdanom Ni

Our League of Friends is run by members of an executive committee of which there are five trustees.

Currently the officers of this committee are as follows:

  • Life President. Mrs Pat Parcell
  • Chair. Miss Sarah Jenkins
  • Secretary. Ms Stacie Hopley
  • Treasurer. Mrs Delyth Evans MBE
  • Press/Minute Secretary.

The committee meets monthly at Peniel Community Hall, Peniel, Carmarthen on the last Monday of each month (except August and December) at 6.30pm

The objects of the League is:

i) to raise funds and distribute as the members see fit for the purpose of supplementing in such manner for the benefit of patients and staff of Glangwili General Hospital.

ii) to encourage the interest of the public in our work in supporting patients and staff of Glangwili General Hospital

 y Cyfeillion yn cael ei redeg gan aelodau pwyllgor gwaith sydd a phump o ymddiriedolwyr.

Ar hyn o bryd mae swyddogion y pwyllgor fel a ganlyn:

  • Llywydd Anrhydeddus. Mrs Pat Parcell
  • Cadeirydd. Miss Sarah Jenkins
  • Ysgrifenyddes.
  • Trysorydd. Mrs Delyth Evans MBE
  • Cofnodydd/y Wasg.

Cyferfydd y pwyllgor yn fisol yn Neuadd Gymunedol Peniel, Caerfyrddin ar nos Lun olaf pob mis (oddigerth Awst a Rhagfyr) am 6.30 yr hwyr.

Amcanion y Gynghrair yw:

i) codi arian a’i ddosbarthu fel y gwel yr aelodau yn briodol i’r diben o ategu yn y fath fodd er budd cleifion a staff Ysbyty Cyffredinol Glangwili

ii) annog diddordeb y cyhoedd yn ein gwaith o gefnogi cleifion a staff Ysbyty Cyffredinol Glangwili