Donate Cyfrannwch

Do you know that Glangwili General Hospital has a successful League of Friends and that we have raised (with the help of the public) nearly £2 million pounds for the benefit of patients and staff of Glangwili Hospital 

You could add your support by donating money or asking your local clubs and organisations.

Please send donations to:

Mrs Delyth Evans MBE

Treasurer,

League of Friends Glangwili Hospital

Lerwen, Rhydargaeau

Carmarthen. SA33 6BL

Also, families may wish to make a donation in lieu of flowers in memory of a loved one.

Please make cheques payable to:

LEAGUE OF FRIENDS GLANGWILI HOSPITAL 

Legacies have also played their part over the years and we are very grateful for their donations.

For PayPal Donations Please Click Here:
A wyddoch chi fod gan Ysbyty Cyffredinol Glangwili Gynghrair Ffrindiau lewyrchus a’n bod wedi codi (gyda help y cyhoedd) bron £2 filiwn o bunnoedd er lles y cleifion.

Gallwch chwithau gefnogi trwy gyfrannu neu ofyn I’ch clybiau a’ch cymdeithasau.

Anfonwch pob cyfraniad I:

Mrs Delyth Evans MBE

Trysorydd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili

Lerwen, Rhydargaeau

Caerfyrddin. SA33 6BL

Hefyd, efallai fod teuluoedd a hoffai wneud rhodd yn lle blodau er cof am anwylyd.

Wnewch chi os gwelwch yn dda ysgrifennu’r sieciau allan i:

CYNGHRAIR CYFEILLION YSBYTY GLANGWILI 

Mae cymynroddion wedi chwarae rhan bwysig dros y blynyddoedd ac rydym yn ddiolchgar dros ben am eu cefnogaeth.

Am Gyfraniad PayPal cliciwch yma:
glangwilileagueoffriends@gmail.com