Contact us

You can contact us by telephone:

Chair – Mrs Pat Parcell tel: 01267 238127

Secretary – Mrs Pat Parcell – Tel. 01267 238127

Treasurer – Mrs Delyth Evans MBE – Mobile No – 07971 178148

Lerwen, Rhydargaeau, Carmarthen SA33 6BL

email: delyth455@gmail.com

Gallwch gysylltu a ni ar y ffôn:

Cadeirydd – Mrs Pat Parcell – 01267 238127

Ysgrifenyddes – Mrs Pat Parcell – 01267 238127

Trysorydd – Mrs Delyth Evans MBE – Ffôn Symudol – 07971 178148

Gellir anfon llythyr at:

Mrs Delyth Evans

Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili

Lerwen, Rhydargaeau  Caerfyrddin SA33 6BL