Rhodd o £401-25 tuag at Adran Wroleg Ysbyty Glangwili wrth Undeb Canu Cynulleidfaol Annibynwyr Gorllewin Myrddin.

Delyth Evans, Trysorydd, yn derbyn rhodd o £401-25 tuag at Adran Wroleg Ysbyty Glangwili wrth Undeb Canu Cynulleidfaol Annibynwyr Gorllewin Myrddin. Codwyd yr arian drwy gynnal Gymanfa yn Hydref 2023 yng Nghapel Bryn Iwan am y tro cyntaf.

Undeb Cynulleidfaol Annibynwyr Gorllewin Myrddin donates £401 for the Urology Department at Glangwili Hospital. The money was raised by holding a “Gymanfa’ in Capel Bryn Iwan – the first time this had happened.