Ffair Nadolig – Tachwedd 23ain 2013

Bydd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili ynghyd a’r Gweinyddesau yn cynnal Ffair Nadolig yn Adran Cleifion Allanol yr Ysbyty am 2 o’r gloch , Sadwrn, Tachwedd 23ain, 2013. Bydd yno nifer o stondinau. Bydd te a choffi ar werth.  Mynediad am ddim ond cynhelir raffl ar y diwrnod.  Agorir y Ffair gan Mrs Barbara Cobain o Bencader.Bydd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili ynghyd a’r Gweinyddesau yn cynnal Ffair Nadolig yn Adran Cleifion Allanol yr Ysbyty am 2 o’r gloch , Sadwrn, Tachwedd 23ain, 2013. Bydd yno nifer o stondinau. Bydd te a choffi ar werth. Mynediad am ddim ond cynhelir raffl ar y diwrnod. Agorir y Ffair gan Mrs Barbara Cobain o Bencader.