Cyflwyniad i Ward Preseli

On the 1st of March 2013 an official presentation was made to the Preseli Ward staff of a special Bariatric Chair.

This chair will be used on the ward alongside a patients bed and will enable staff to manouvre an immobile (and sometimes heavy) patient from the bed onto the chair. The chair can then be reclined to numerous positions for best patient care and treatment.

The remote controlled chair cost £4,750 and donations totalling £3027 – made up of £620 received from Mrs Maureen Davies and her son from Beulah, plus a donation of £1000 from Mrs E Thomas from Swiss Valley, Llanelli. The money was donated in recognition of the wonderful care given by tthe staff to their late husbands. In addition the sum of £1407 was donated by the clients of the Stag and Pheasant pub in Carmarthen in appreciation of the treatment given to one of their customers. The League of Friends made up the remainder – amounting to £1723..

Photo 1 Mrs Maureen Davies(left) and her son from Beulah and Mrs E Thomas.

Photo 2. Sister Jennifer Jones and Preseli Ward staff with Mrs Maureen Davies ,her son, and Mrs E Thomas plus members of the Hospital League of Friends. Unable to be present was Mrs Jackie Evans of the Stag and Pheasant.Ar y 1af o Fawrth 2013 gwnaed cylwyniad swyddogol i staff Ward Preseli o Gadair Bariatreg arbennig.
Bydd y gadair yn cael ei defnyddio yn y ward wrth erchwyn gwely’r claf diymod neu drwm er mwyn i’r staff ei symud o’r gwely i’r gadair. yna gellir cymwyso’r gadair i ledorwedd mewn unrhyw sefyllfa er mwyn hwyluso’r staff i drin a thrafod y claf.
Cost y gadair oedd £4,750 ond derbyniwyd rhoddion o £3,027, £620 oddiwrth Mrs Maureen Davies a’i mab o Beulah a £1000 oddiwrth Mrs E. Thomas, Swiss Valley, Llanelli mewn cydnabyddiaeth o’r gofal ardderchog a gafodd eu gwyr gan y staff. Ar ben hynny derbyniwyd swm o £1407 oddiwrth gwsmeriaid tafarn yr Hydd a’r Ffesant yng Nghaerfyrddin mewn gwerthfawrogiad o’r gofal a gafodd un o’r cwmni. Gwnaed y gweddill (£1,723) i fyny gan y Cyfeillion.

Llun 1 Mrs Maureen Davies a’i mab o Beulah a Mrs E. Thomas

Llun2 Y Chwaer Jenifer Jones a Staff Ward Preseli gyda Mrs Maureen Davies a’i mab a Mrs E. Thomas ynghyd ac aelodau Cynghrair y Cyfeillion. Ni allai Mrs Jackie Evans o’r Hydd a’r Ffesant fod yn bresennol.