Coffee Morning – 12 October 2013Bore Coffi – 12fed o Hydref

The League of Friends of Glangwili Hospital will hold a coffee morning at the Myrddin Day Centre, John Street , Carmarthen from 10am to 12 noon on the 12th of October 2013.

In celebration of 65 years of the Friends of Glangwili Hospital. To be opened by Ken Rees, Chair of South Wales Area, League of Friends.

There will be a visual display of the history and work of the League across the years.

Admission £1

 

 

 

 

 

 

Bydd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili yn cynnal Bore Coffi yng Nghanolfan Dydd Myrddin, Stryd Ioan, Caerfyrddin o 10.00 hyd 12.00 ar y 12fed o Hydref 2013

Er mwyn dathlu 65 o flynyddoedd o Gynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili. Fe’i hagorir gan Ken Rees, Cadeirydd Ardal De Cymru, Cynghrair y Cyfeillion.

Bydd arddangosfa o hanes a gwaith y Gynghrair tros y blynyddoedd.

Mynediad £1