Croeso

Mae gan Ysbyty Cyffredinol Glangwili Gynghrair Cyfeillion llewyrchus sydd yn codi miloedd o bunnoedd pob blwyddyn er lles y cleifion.

Cefnogwch eich Ysbyty lleol trwy gyfrannu arian, neu gofynnwch i’ch clybiau a’ch cymdeithasau lleol ein cefnogi yn y dyfodol.

Gallwn dargedu cyfraniad i’r ward neu’r adran neu’r cyflwr meddygol y mae’r cyfrannwr yn dymuno ei gynorthwyo.

Darllenwch am y gwahaniaeth y gallwch ei wneud ar dudalen Tystebau